Varroáza


Varroáza

Varroáza včel je celosvětově nejrozšířenější a nejzávažnější onemocnění včelího plodu a dospělých včel.

Původcem varroázy je parazitický roztoč Varroa destructor. Jeho původním hostitelem je včela východní (Apis cerana), z níž přešel na naši včelu medonosnou a z jihovýchodní Asie se rozšířil do Evropy. Kromě Austrálie a Oceánie již dnes ohrožuje včely na všech kontinentech.

Samička roztoče, která je viditelná pouhým okem, vnikne do plodové buňky těsně před zavíčkováním. V zavíčkované buňce proběhne celý vývoj parazita, z vajíček se vylíhnou vývojová stádia, která dospějí a spáří se. Při líhnutí dělnice či trubce spolu se starou samicí vyběhne 2-6 mladých oplozených samic. Tento cyklus může každá samice opakovat až sedmkrát. Trubčí plod je výhodnější, parazit mu dává přednost. Matečníky napadány nejsou.

Roztoči a jejich vývojová stádia se živí výhradně hemolymfou larev, kukel a dospělých včel, kterou získávají opakovaným nabodáváním jejich pokožky, přičemž mohou přenášet i další nakažlivé nemoci včel.

Roztoči se šíří zalétáváním napadených trubců a dělnic, roji a poroji, nejvíce pak loupežením zdravých včel v napadených včelstvech a přesuny nemocných včelstev.

Příznaky varroázy zjišťujeme na mladých včelách. Ze silněji napadeného plodu se líhnou včely s nedokonale vyvinutými křídly a zadečkem, zakrnělýma nohama.

Zdravé dělnice vynášejí postižené včely před úly, kde tyto včely hynou. Při silnějším napadení hynou již kukly včel.

Jak na to celý rok?

Varroázu nesmíme pustit ze zřetele. Některá ošetření jsou povinná celostátně, jiná jsou doplňková.
V příbalových informacích k léčivům najdete správné postupy jednotlivých ošetření, ale nejsou zde údaje o opakování a celkovém počtu ošetření včelstev. Některá ošetření se totiž mohou různě kombinovat (např. fumigace a aerosol, nebo Varidol 125 a MP-10). Závazným úředním pokynem pro ošetření včelstev je Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy.

Ze zkušenosti od roku 1985 víme, jak se varroázy nejlépe zbavit.

Celý rok proti varroáze – kruh

Monitoring moučkovým cukrem nebo ze spadu na dně
červenec — srpen

Kontrolu napadení můžeme dělat oklepem pocukrovaných včel nebo na podložkách.
Postupy naleznete na našem webu v části monitoring.

Je-li napadení vyšší, neodkládáme ošetření. Hrozí poškození zimní generace.

Odstranění posledního trubčího plodu
červenec — srpen

Roztoči Varroa destructor dávají přednost trubčímu plodu. S trubčinou odstraníme i roztoče.

Ochrana dlouhověkých včel
červenec — srpen — září

V tomto období se ve včelstvu již líhnou dlouhověké zimní včely, které musí přežít až do jara. Více informací o ochraně dlouhověkých včel.

Parazitace roztoči přenáší i viry. Oslabené včely hynou již v průběhu zimy a může zkolabovat celé včelstvo. Léčiva: GabonFormidol nebo VarroMed.

Pozor:

Kontrolujte, zda roztoči po aplikaci Gabonu padají. Místy už mají roztoči rezistenci. Více informací naleznete na stránce o rezistenci.
Neodkládejte léčení. Opožděná léčba je neúčinná!

Odstranění posledního plodu, klíckování matek
říjen — listopad

Pokud je ve včelstvu zavíčkovaný plod, většina roztočů je na plodu. Léčení nezasahuje roztoče pod víčky buněk. Pro vysokou účinnost léčení je nutné, aby včelstva byla bez plodu.

Doporučujeme včas dostatečně krmit, neuteplovat, nechat velká česna, klíckovat matky.

Pro klíckování matek používáme ploché klícky. Klícka musí být umístěna v centru plodiště tam, kde byl poslední plod. Včely musí mít k matce dobrý přístup, aby ji mohly ošetřovat. Minimální efektivní doba zaklíckování matky je v tuto dobu 4 týdny (chladno, delší vývoj dělnic). Po léčebném ošetření matky z klícek vypouštíme.

Pracný, ale nejúčinnější postup je prohlídka včelstev a vyřezání plodu před ošetřením.

Léčení
říjen — listopad — prosinec

Dlouholetá zkušenost ukazuje, že nejdůležitější období pro tlumení varroázy je v zimě, kdy jsou včelstva bez plodu a roztoči jsou jen na dospělých včelách.

Pro likvidaci všech roztočů jsou nezbytná tři ošetření v odstupu minimálně 2 týdnů.

Lze kombinovat ošetření fumigací a ošetření aerosolem přípravkem Varidol 125.

Maximálně jedno ošetření je možné nahradit přípravkem VarroMed. Zimní ošetření raději neprovádějte přípravky MP 10 FUM a M-1 AER, vzhledem k nebezpečí rezistence parazitů vůči pyrethroidům.

Očištění a vrácení podložek
prosinec

Po posledním ošetření počkáme týden nebo dva, až roztoči spadnou na dno úlu. Pak podložky vyčistíme a vrátíme zpět. Necháme v úlech alespoň 30 dnů.

Vyšetření zimní měli
leden — únor — březen

Z podložek sesypeme měl do směsných vzorků za každé stanoviště. Vzorky odevzdáme pro vyšetření na varroázu. Z výsledků uvidíme, jak se nám i v okolí podařilo zimní léčení a zda se bude v souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace léčit.

Nátěr plodu
březen — duben

Je-li nařízeno, přípravkem M1-AER natřeme víčka plodových buněk. Účinná látka proniká do buněk i mezi dospělé včely. Při vysokém stupni napadení se nátěr kombinuje s fumigací Varidolem.

Již na jaře lze použít VarroMed. Ten není na předpis.

Formidol
duben — červenec

Je-li třeba, už od dubna lze použít Formidol. Páry kyseliny mravenčí ničí dospělé roztoče a jejich některá vývojová stadia v buňkách zavíčkovaného plodu. Lze použít 1 až 2 krát. Neaplikuje se při snůšce.

Tvorba oddělků
květen — červen

Díky rychlému vývoji a vyšší čistící aktivitě oddělků je rozmnožování roztočů v oddělcích pomalejší. Nespoléhat na to. Zkušenost ukazuje, že je nutné varroázu monitorovat a případně doplnit další léčbu.

Rezistence roztočů Varroa vůči používaným přípravkům

Vzhledem k tomu, že účinné látky, které obsahují léčivé přípravky proti varroáze – amitraz i pyrethroidy, se používají proti varroáze několik desítek let, hrozí, že se objeví roztoči odolní, kteří ošetření přežijí a mohou se i namnožit. Používané přípravky se mohou stát neúčinnými, a pokud by si toho včelař nevšiml, mohlo by dojít k poškození včelstev varroázou i přesto, že byla ošetřena správně podle návodů.

Dosud se rezistence v České republice objevuje jen u pyrethroidů. Rezistence vůči amitrazu, který je účinnou látkou Varidolu, nás zatím netrápí, ale v některých zemích už je také. Rychlou cestou k rezistenci je používání Varidolu ve včelstvech s plodem, například po medobraní, a používání neschválených aplikátorů Varidolu. Při těchto aplikacích může dojít k nebezpečnému poddávkování nebo předávkování přípravku.
Důsledným použitím Varidolu 125 mg/ml v zimě s vyloučením plodu je možné rezistentní populaci roztočů vymýtit. Varidol aplikujte 3x po sobě v odstupu 12-14 dní fumigací nebo aerosolem. Správný postup léčby se ověří poctivým odběrem zimní měli a jejím následným vyšetřením. Nález by měl být nulový.

VÚVč Dol po dohodě s MZe a SVS každý rok celoplošně testuje aktuální účinnost léčiv v ČR. K takzvaným křížovým pokusům se mohou přihlásit i jednotliví včelaři. Potřebné přípravky, metodiku a formuláře zasílá VÚVč Dol. Výsledky křížových pokusů jsou k nahlédnutí zde: …

Rychlý test účinnosti gabonových proužků

Spad po vložení Gabonů kontrolujte po 1 až dvou dnech.

Pokud roztoči nepadají, zkuste v některém včelstvu dávkou Formidolu (proti kyselině mravenčí odolnost není) překontrolovat, zda opravdu ve včelstvu nejsou.

Kdyby se po vložení Formidolu objevil silný spad, je třeba alespoň na dva roky vyloučit na vytyčeném území z užívání přípravek který neúčinkoval a bojovat těmi ostatními.

Rezistence Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu

https://www.svscr.cz/rezistence-roztoce-varroa-destructor-k-tau-fluvalinatu/

Další registrované přípravky doplňující spektrum účinných látek k zamezení vzniku rezistencí, které VÚVč nedodává

Apiguard 25% Gel

Popis přípravku: miska s gelem obsahujícím thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: Miska se po otevření se vkládá do úlu. Zde se z ní postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 2 desky na včelstvo, postupně po sobě. Podrobně viz návod
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně
Dostupnost: volně prodejný
Zástupce výrobce VITA (Europe) Limited pro ČR: Jan Löffelmann, firma Medocentrum, www.medocentrum.cz

Thymovar 15 g proužky do úlu

Popis přípravku: proužky obsahující thymol. Je určen k letnímu léčení včelstev proti varroáze včel.
Princip: proužky se vkládají na horní lišty rámků. Zde se z nich postupně odpařuje účinná látka, která zasahuje roztoče na včelách.
Dávkování: 1-2 proužky desky na včelstvo max. 2x za rok. Podrobně viz návod.
Výhoda: ničí i rezistentní roztoče
Nevýhoda: intenzivní až nepříjemná vůně
Výrobce: Andermatt BioVet GmbH, Lörrach, Německo 

včelka ikona.png

Zdroj : Výzkumný Ústav Včelařský v Dole


Varroáza

Včelí Mor

Zvápenatění včelího plodu

Hniloba včelího plodu

Virózy

Nosemóza