Chov včel


Jak vytvořit nové včelstvo

Oddělek je v dnešní době nejčastější způsob jak vytvořit nové včelstvo. Oddělek je ve skutečnosti malé včelstvo s mladou matkou, dělnicemi, včelím plodem a zásobami. Nejčastěji jsou oddělky na 6  včelích rámkách.

Oddělky doporučujeme dělat koncem května až začátkem června. Nejpozději však do 20.6. Pro tvorbu použijete úl zúžený plnou mezistěnou a zúžíme česno. Úl osadíme 3 – 4 rámky se zásobami medu a pylu (mohou se i odvíčkovat), které vložíme do krajů. Dále pak 1 rámek se souší s vodou (souš polijete vodou). Střed doložíte 3 – 4 kusy plástů s líhnoucím se plodem (plodu může být i více). Dále pak oddělek posílíme mladuškami z otevřených plástů tak, že je sklepneme do oddělku.

Přičemž na jeden plodový plást oddělku, přidáme mladušky z jednoho rámku otevřeného plodu. Po 1 – 2 hodinách přidáte matku v klícce (zasílací, přidávací) i s doprovodem včel přes medocukrové těsto. Včely se k matce budou dostávat asi 3 dny. Přibližně 5. den zkontrolujeme přijetí a kladení matky.

Pokud nemáme matku, tak vložíme i rámek se zralým matečníkem. Ten si převezmeme ze silného včelstva, které si připravuje novou matku.

Období druhé poloviny května a celého června je při dobrém průběhu počasí a nůžky přímo ideální pro tvorbu oděrků a chov nových matek ušlechtilých vlastností. V případě potřeby je však možné vytvářet oděrky i v červenci, kdy včelstva v jeho první polovině dosahují největší početní síly.

Poté průběžně kontrolujeme dostupnost prostoru pro kladení a dle potřeby přidáváme další souše. Dle potřeby přidáváme zásoby, které případně doplníme o medocukrové těsto.